Audios

Hebrew Shiurim

Title Description Duration Open
Brachot 2B - Part I

Gemara Shiur - Brachot 2B - Part I

48:31 Open
Brachot 2B - Part II

Gemara Shiur - Brachot 2B Part II

44:20 Open
Brachot 3A Part II - Tikun Chatzot

Tikun Chatzot - Brachot 3A Part II

44:06 Open
Shiur Gemara Brachot 2a shma before nightfall

shiur on meschta brachot, how early can you say shma at night, when theory and custom collide.

55:42 Open
האמנם חל איסור לשמוע מוזיקה בימי העומר

Is music allowed during the Omer - shiur in Hebrew

00:39:59 Open
יין של מחלל שבת

5773-the status of wine touched by a non sabbath observer in this day and age. There are two parts to the shiur, the second part is missing the first few minutes

01:15:15 Open
גאל ישראל בלחש - מנהג

5773-A strange ruling in the Shulchan Aruch traced to the Zohar and the Magid of Rav Yosef Karo. Is saying "amen" considered a "hefsek"

00:43:25 Open
קבלת מצוות (1

5773-is conversion joining the Jewish People, or accepting the Torah - or both? Explanation of the Rambam regarding the "ikarrim" and conversion

00:35:42 Open
וְלִירוּשָׁלַיִם עִירְךָ בְּרַחֲמִים תָּשׁוּב

5773-Why does the Bracha of Yerushalayim mention David?where there originally 17,18,or 19 brachot in the amida?

00:42:12 Open
וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ חלק א'

5773-prohibition of following practices of non-Jews, analysis of Midrashim and Gemara

00:40:20 Open
וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ...המשך

5773-continuation ...from shulchan oruch to responsa literature

00:43:52 Open
האמנם חל איסור לשמוע מוזיקה כל השנה

5773-can one listen to music in a post churban world

00:42:24 Open
חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה

5773-המצוה של סיפור יציאת מצרים ומצוה לעסוק בהלכות הפסח

00:43:01 Open
תשעה באב שחל בשבת

לימוד וליבון הסוגיע "שבת שחל בט' באב" דין של שבת ושל צום נדחה

00:44:28 Open
Brachot 3a chashad

shiur on Gemara Brachot 3a going into a ruin, meeting Eliyahu

00:41:14 Open
Brachot 2a-b

Gemara, Rashi, Tosfot

00:48:31 Open
gemara brachot 2b-earliest time to say shma

earliest time to say - shema, Gemara, Tosefta Yerushalmi, Rashi

00:44:20 Open
מְעֻוָּת לֹא־יוּכַל לִתְקֹן

Fixing Sexual  SIns

00:36:54 Open
קדיש יתום

Mourners Kaddish

00:44:12 Open
האם להודיע לבעל שאשתו אסורה

must you inform a husband that his wife has cheated on him (in Hebrew)

00:43:41 Open
חולה ביום הכיפורים שיטת ר' חיים

 eating on Yom Kippur for sick people - the approach of Rav Chaim

00:41:33 Open
כדי לעשות נחת רוח לנשים

מה השיקול ההלכתי בקיום מצוות על יד נשים

00:43:41 Open
יוסף הצדיק

התפקיד של משיח בן יוסף לפי הגאון מוילנא

00:34:34 Open
התשובה של ריש לקיש

ניתוך הלכתי ספרותי ומחשבתי עח התשובה של ריש לקיש

01:08:28 Open
תרומת אברים מתורם חי

האם יש איסור? מצוה? מדת חסידות? בתרומת אברים?

00:42:29 Open
Transplants and Autopsies

Transplants when the donor is dead

00:41:35 Open
השתתפות נשים בבחירות

נשים בשררה

00:47:47 Open
נסיעה בשבת

Discussion on travelling on Shabbat in terms of Halacha and Meta-halacha

00:43:37 Open
הזמנת אורחים שיחללו שבת

האם אפשר להזמין אורחים שיחללו שבת?

00:45:36 Open
הזמנת אורחים שיחללו שבת.. המשך

האם אפשר להזמין אורחים שיחללו שבת? לפי הרב שלמה שלמן אוירבך ולפי הרב משה שטרנבוך

00:43:48 Open
יום ההודייה (טיינקסגיווינג) THANKSGIVING IN HALACHA

האם יש איסור בחגיגת יום ההודייה?

00:43:08 Open
במקום צער -דיני הפסקת חשמל

דיני הפסקת חשמל- חלק א מה גדר של במקום צער לא גזרו?

00:37:05 Open
דיני הפסקת חשמל המשך...

Halacha and meta halacha as consideration in using electricity on shabbat and after power is restored in the case of a blackout

00:44:33 Open
Maase Shabbat Introduction

Work done on Shabbat - what is the law? Introduction

00:40:18 Open
טו בשבט חג לאילנות

ראש השנה לאילן או פרות האילן?

00:38:53 Open
Maase Shabbat part 2; psak (1)

The implications of someone breaking shabbat; and when and if the item can be used

00:41:20 Open
אדר ראשון

מעמד הלכתי של אדר ראשון

00:41:38 Open
can you be a sandak twice

connection between sandak and ktoret, and social justice

00:43:12 Open
כח התפילה

What is the power of prayer? can you pray for a sick person to die?

00:39:26 Open
משלוח מנות

breaking down the mitzva of sending portions for Purim

00:37:56 Open
קריאת מגילה בציבור

האם קריאת מגילה נחשב לדבר שבקדושה? האם פרסומי ניסא חלק מהותית של המצוה

00:42:10 Open
חמץ שאינה ראויה לאנשים וכלבים

chametz (not) fit for man and dog

00:48:36 Open
The Evolving Haggada

How has the mitzva of Haggada changed over the years?

00:44:02 Open
שהחיינו על שיר השירים

Does one say a bracha before reading Shir Hashirim on Pesach?

00:44:08 Open
גילוח בימי העומר

shaving during the Omer

00:42:37 Open
רקוד בשבת

Is a "Carlebach" kabbalat shabbat problematic? can one clap, or dance on shabat? simchat torah?

00:44:44 Open
shmitta and Shabbat similarities and differences

To what extent can we compare planting on Shabbat and Shmita? why there are differences?

00:06:42 Open
Honoring In-Laws החיוב לכבד חמיו

Is one obligated to honor a father in law or mother in law? If yes, what type of honor?

00:43:06 Open
Bracha on non-kosher food

s one obligated or even allowed to say a bracha on non-kosher food

00:42:00 Open
דיני נקמה 00:41:41 Open
מצוות בעת צרה

performing mitzvot during times of trouble, can merit be transferred to someone else?

00:48:05 Open
שנאה ואהבה במכירת יוסף -שיעור לט' באב

5774-מה זה שנאת חינם מה זה אהבה?

00:38:04 Open
Rumors about Rabbis (and other public leaders)

when persistent troubling rumors are said about a rabbi - or shochet or baal tefila...what does the Halacha say

00:42:17 Open
אדם שיצרו מתגבר עליו

מי שלא יכול לשלוט על יצרו הרע when the Gemara advises to "Dress in Black"

00:44:15 Open
העלייה של רבי זירא

השיטה ואשיות של רבי זירא - כאוהב ציון

00:38:55 Open
סימנא מילתא היא

Why we eat various things on Rosh Hashana - and why this is not considered "nichush".

00:42:07 Open
האם מותר להתקלח בשבת

Bathing Showering and Swimming on Shabbat

00:41:08 Open
האם יש מצוה באכילת פירות שביעית

דיון ברמבן בספר המצוות ועוד

00:49:31 Open
ברכת הארץ כאשר שמיטה מדרבנן

האם יתכן ברכה מן התורה במצב של שמיטה מדרבנן?

00:41:08 Open
גר שנתגייר - כקטן שנולד דמי

Is a convert like a newborn?

00:44:36 Open
Marchesvan in Halacha and Aggada

Why Cheshvan does not have any holidays

00:31:22 Open
Guests on Chanuka - Part one

5775-Where should guests light Chanuka candles?

00:42:34 Open
Guests on Chanuka part 2

5775-where should guests light the chanuka candles

00:40:34 Open
פרסומי ניסא

5775-Is the publicizing of the Chanukah miracle intrinsic or extrinsic to the obligation to light Chanukah candles?

00:43:59 Open
נרות חנוכה בערב שבת

5775-איך אפשר להדליק נרות חנוכה מבעוד יום

01:20:54 Open
Fasts of the 8th and 9th of Tevet

What is the origin and authority of the fasts on the 8th and 9th of Tevet?

00:37:24 Open
סדר עדיפיות בחיובים בתפילה וקריאת התורה

Who has priority in having an aliya? being Shaliach Tzibbur? saying kaddish? Where does "Yahrzeit" rank with other "chiyuvim"?

00:40:26 Open
Dina D'Malchuta Dina - In Israel

Does the law of Dina D'malchuta apply in the Land of Israel?

00:42:13 Open
The Power of the Majority

The authority of leadership and how it relates to the will of the people

00:41:08 Open
כל נדרי - תפילה עם 9 נשמות

despite constant opposition Kol Nidrie survives, the story and the idea behind this prayer

01:19;20 Open
אין הלכה כיוחנן בן דהבאי

הלכות יחסים בינו לבינה

00:41:08 Open
מתי הבכור ראוי לפדיון

when is the proper time for a pidyan haben? can it be done at night?

00:38:06 Open
Spirit of shabbat part 2

How proactive should rabbis be in creating new prohibitions on shabbat?

00:42:51 Open
Not in the Spirit of Shabbat

Is "not in the spirit of shabbat" a real thing?

00:40:53 Open
Shabbat Switch part one Grama or Melacha (1)

What are the parameters of Melacha? Grama? Can a grama still be "melechet machshevet"?

00:45:06 Open